Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

SNAHOU TEJTO STRÁNKY JE:

• zabezpečovať dialóg
• poskytovať priestor na výmenu názorov a  
  skúseností z praxe
• prinášať informácie
• prispievať ku komunikácii medzi
  vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a
  asistentmi
• vyjadrovať sa k problematike vzdelávania
• upozorňovať na nedostatky a chyby
• identifikovať možné oblasti zlepšenia
• byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie
• spolupracovať s partnermi
Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie
Podmienky na zapojenie sa do MMG skríningu TU!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rádiologický technik roka

Ocenení:
2014 - Bc. Vaňová Anna, FN Prešov
2015 - Bc. Líšková Ivana, UNM Martin
2016 - Nagajda Ján, NsP sv. Jakuba, Bardejov
2017 - Bc. Anton Dúbravec

HLASOVANIE UKONČENÉ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Ý Z V A
Vážená pani Ministerka,
na poslednom z našich odborných stretnutí, Jesennom sympóziu Rádiologických technikov v Piešťanoch v dňoch 19.9. - 21. 9. 2014, sme boli prostredníctvom Bc. Janky Strápkovej, prezidentky Slovenskej komory medicínsko - technických pracovníkov informovaní o novom návrhu odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, ktorého cieľom je spravodlivé a jednotné odmeňovanie pracovníkov s rovnakým alebo porovnateľným pracovným zaťažením a vzdelaním. Prezentovaný návrh nás veľmi nemilo prekvapil,nakoľko ním navrhovaný koeficient 0,78 je o 0,03 menší, ako u sestier, kde to činí 0,81.

Vyzývame Vás preto o zastavenie neustálej degradácie nášho povolania momentálne nízkym koeficientom a to pod úroveň zdravotných sestier, ktorý je pre nás rádiologických technikov neprijateľný. Koeficient má zohľadňovať všetky aspekty zdravotníckeho povolania, ako je príprava na výkon povolania, jeho náročnosť na vedomosti a zručnosti. Nemá byť odrazom toho aká je to veľká skupina a koho má za sebou .


Formulár pre vývu nájdete TU!

>> čítajte viac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení kolegovia,

na plenárnej schôdzi 2.5.2014 na Šírave zhromaždenie rozhodlo o neplatnosti prebehnutých volieb do výboru SRASR z  dôvodu porušenia Stanov SRASR podľa odseku 4.2.2., keďže navrhovaní kandidáti už zastávali funkciu vo Výbore SRASR po dve volebné obdobia. Plénum odhlasovalo návrh zmeny stanov a zároveň potvrdilo zotrvanie súčasného Výboru SRASR do najbližších volieb. Do stretnutia členov SRASR v septembri 2014 v Piešťanoch predseda Výboru SRASR požiada o  zaregistrovanie zmeny stanov podľa zákona.

Vzhľadom k problémom s platením členských poplatkov plénum odhlasovalo nasledujúci postup: Každému členovi SRASR bude do konca roka 2014 zaslaný šek s dlžnou sumou a  informačným listom. Dôvodom je rastúci počet neplatiacich členov, za ktorých ale SRASR platí členské v európskej spoločnosti EFRS. V prípade otázok nás kontaktujte mailom na adrese: srasr@srasr.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytvorili sme pre Vás účet na http://www.rajce.idnes.cz/
Po prihlásení si môžete pozerať a sťahovať fotky z našich akcií. Zároveň tam môžete zavesiť aj Vaše fotky z našich spoločných akcií.

Prihlasovacie meno: srasr@srasr.sk
Heslo: srasr
Aktuálne
Copyright © S.R.A. SR   |   Tvorba web stránok
TOPlist
tvorba web stranok
Informácie o profesii z domova i zo zahraničia
úvod  |  kontakt