Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

SNAHOU TEJTO STRÁNKY JE:

• zabezpečovať dialóg
• poskytovať priestor na výmenu názorov a  
  skúseností z praxe
• prinášať informácie
• prispievať ku komunikácii medzi
  vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a
  asistentmi
• vyjadrovať sa k problematike vzdelávania
• upozorňovať na nedostatky a chyby
• identifikovať možné oblasti zlepšenia
• byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie
• spolupracovať s partnermi
Inštitúcie a úrady
Akcie a stretnutia
Celoštátna odborná konferencia RT, ktorá sa uskutoční 9.-11. septembra 2022
Hotel Hviezda, Dudince


Ubytovanie:
1osoba/noc/dvojlôžková izba + raňajky: 55,00 -€
1osoba/noc/jednolôžková izba + raňajky: 95,00 -€

Strava:
Obed: 12,00 -€
Večera: 18,00 -€
Spoločenský večer: 35,00 -€

Konferenčné poplatky pre zúčastnených rádiologických technikov:
Člen SRASR a SK MTP: 25,00 -€
Nečlen: 50,00 -€
Aktívna účasť (autor prednášky alebo posteru): 0,00 -€

Copyright © S.R.A. SR   |   Tvorba web stránok
TOPlist
tvorba web stranok
Informácie o profesii z domova i zo zahraničia
úvod  |  kontakt
Registračné údaje:
Adresa bydliska:
Zamestnávateľ:
Registračné číslo v SK MTP:
Telefón:
Meno účastníka:
Email:
Sponzor (Názov firmy, kontaktné údaje)::
Názov firmy:
Adresa:
Registračný poplatok:
Kongresové poplatky:
obed 9.9 (piatok)
večera 9.9 (piatok)
obed 10.9 (sobota)
Ubytovanie:
Spoločenský večer:
Aktívna účasť:
Názov prednášky/posteru:
Autor a spoluautori:
9.9. (piatok)
10.9.(sobota)
Chcem byť ubytovaný s:
Poznámka:
SRASR sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom usporiadania Jesenného seminára 2019 a sú chránené v zmysle zákona.
Registračný formulár:
Partnerské organizácie